Biuro Usług Geodezyjnych Franciszek Lisak

Na początku był ... geodeta.

-Mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych,

-opracowania map stanu władania w obszarze projektu,

-geodezyjna obsługa inwestycji,

-wytyczenia obiektów inwestycyjnych, projektów liniowych, obserwacje budowli,

-geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów inwestycyjnych,

-przekroje poprzeczne wałów przeciwpowodziowych,

-profile rowów,

-pomiary GPS RTK,

-pomiary obszaru zasiewów rolniczych i inne prace z wykorzystaniem techniki GPS RTK,

-rozgraniczenia i podziały nieruchomości,

-sporządzanie dokumentów geodezyjnych do celów prawnych,

-projekty podziału nieruchomości, wznowienia granic własności,

-doradztwo i konsultacje.Kontakt:

87-100 Toruń, ul. Raszei 2A/54

tel. kom. 603585874,

tel. kom. 607582523,

email: biuro@lisak.com.pl

www.lisak.com.pl

Kod QR:


Copyright © 2011. All Rights Reserved.